کامیونت 6 تن هیوندای HD65

کامیونت 6 تن هیوندای HD65

2450

 

مجهز به موتور 4 سیلندر یورو3- 4 زمانه کاماتریل-مجه

جلو 5

عقب1

گیربکس DYMOS M035S5

تک صفحه ای بدون از بست . هیدرولیک

 

2450

کاسه ای هیدرولیک با دو مدار مستقل

ترمز پارک : مکانیکی از انتهای  گیربکس

ترمز اگزوز : شیر کنترل پروانه ای

تجهیزات  ABS+EBD

جلو تکی

عقب دوبل

700RX16-10PR

 

100  لیتر

شیشه های برقی و قفل مرکزی

چراغهای مه شکن جلو و عقب

سپر همرنگ بدنه

ایینه بغل  های گرمکن دار

سیستم تهویه مطبوع  اتاق

دارای حعبه ابزار به همراه ابزار الات مرتبط

چراغ جلو یک تکه ترکیبی

صندلی شاگرد یک تکه مناسب برای دو نفر

صندلی راننده قابل تنظیم

 

dexamethason revlimid

dexamethason langtest dexamethason betamethason dexamethason test cushing
کامیونت های 6 تن هیوندای