وانت مزدا دوکابین دوگانه سوز

وانت مزدا دوکابین دوگانه سوز

بدون بار و سرنشین :1330KG

با بار و سرنشین : 2100KG

 

نوع : خطی - چهار سیلندر- تک میل بادامکب

استاندارد الایندگی : EURO4

نسبت تراکم 10.8:1

 5 دنده معمولی

تک صفحه ای با فنر دیاگرامی

تعلیق جلو : جناقی -فنر لول

تعلیق عقب :فنر تخت

 

نزدبانی

ABS+EBD

ترمز جلو : دیسکی

ترمز عقب : کفشی

تایر جلو و غقب :14-6.50

رینگ فلزی 14-4.5J

 

66

سیستم تهویه مطبوع :کمپرسور مکانیکی با گاز R134A

 کیسه هوای ایمنی (سرنشین و راننده )

antepsin availability

antepsin side effects go antepsin raskaus
وانت مزدا کارا دو کابین دو گانه سوز